Mina tjänster

Familjerådgivning

Jag erbjuder psykoterapeutiska samtal till de som på olika sätt upplever svårigheter i sina liv och i sina nära relationer, både enskilda, par och familjer.
Samtalen syftar till att förstå, bearbeta och hantera samlevnadsproblem och kriser i relationer och parförhållanden.
Familjerådgivningen erbjuder:

  • Möjlighet att bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar.
  • Hjälp med att återupprätta en avstannad dialog.
  • Möjlighet att förstå och uttrycka egna känslor och behov, och på motsvarande sätt lyssna och förstå sin partner.
Familjerådgivaren har tystnadsplikt och sträng sekretess, samt har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.
Genom avtal med Norrtälje kommun, erbjuds en reducerad egenavgift på 333:- per samtal, och jag kan erbjuda tider alla dagar i veckan, även kvällstid.

Enskild psykoterapi

Jag erbjuder även kortare eller längre psykoterapi och rådgivning för enskilda personer.
För info om kostnad kontakta mig.

Handledning

Har erfarenhet av att handleda arbetsgrupper, främst inom vårdsektorn. Vid önskemål om handledning, kontakta mig för vidare info.